Reaktif Güç Kompanzasyonu; tesis, fabrika ve kurumların tabi oldukları enerji kullanım sınıfında yüzleştikleri reaktif enerji bedelinin (ceza) ortadan kaldırılmasına yönelik enerji verimliliği konusunda, enerji ölçüm, analiz, proje, pano imalatı ve saha uygulamasına kadar tüm aşamalar tarafımızdan yerine getirilmektedir.

Endüstriyel Kontrol Sistemleri; makina, elektronik, yazılım ve kontrol mühendisliğine dayanan; çok kontrollü bir mühendislik biçimidir. Firmamız endüstriyel kurumların ihtiyaç duydukları projelendirme, yazılım, üretim aşamalarını anahtar teslimi, tüm aşamaları yine kendi imkanları yerine getirmektedir.

Ayrıca tesislerin enerji kalitesinin istenen seviyelere getirilmesi, verimliliğin sağlanması, sahada bulunan makine, ekipmanların uzaktan izlenmesi, maliyet hesabının yapılması ve diğer bir çok verinin elde edilerek tüm imalat aşamalarının raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.